یوپرس - اخبار دانشگاهی

اخبار کنفرانس ها

اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد- استانداری خراسان رضوی و تحت...

مشاهده خبر

كنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر میانه...

مشاهده خبر

كنفرانس مدیریت و علوم رفتاری

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با...

مشاهده خبر

اولین كنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگه صنعتی اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر...

مشاهده خبر

پنجمین كنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تكنولوژی

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت...

مشاهده خبر

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم كشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری و...

مشاهده خبر

ششمین كنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز راهکارهای دستیابی...

مشاهده خبر

ششمین كنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به...

مشاهده خبر

هفتمین كنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و تحت حمایت...

مشاهده خبر

كنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و تحت حمایت...

مشاهده خبر

اولین كنفرانس ملی ژئوتكنیك زیست محیطی

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فسا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر فسا...

مشاهده خبر

سومین كنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه پژوهشی برین سازان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز...

مشاهده خبر

چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی...

مشاهده خبر

سومین كنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و...

مشاهده خبر

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن افق نوین علم و...

مشاهده خبر

هشتمین همایش سراسری كشاورزی و منابع طبیعی پایدار

سیویلیکا - ۹ ماه پیش

هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی...

مشاهده خبر